Flygfoto över Sticksjö hamn

Sticksjö Båtklubb är en av sjön Hjälmarens 11 båtklubbar.

Klubben har sin hemmahamn i Sticksjö, som ligger 5 km söder om Glanshammar.

Hamnen ägs av Sticksjö Samfällighetsförening.


Hamnen är belägen 59o17,5 N 15o27,2´O Sjökort 114


Insegling:

Vattenområdet vid Sticksjö hamn är grunt och mycket stenigt.
Från genomfartsleden i mellanfjärden är en privat utmärkt farled utlagd
fram till hamnen.

Leden är utmärkt med gula babords-bojar, som är placerade på babords sida i farledens ritning.

Minsta djup i farleden fram till hamnen är ca. 1,5 m vilket innebär att endast motorbåtar med försiktighet kan anlöpa hamnen.

Hamnbassängens djup är endast 1,0 m.


Hamnbeskrivning:

Hamnen ligger i en bukt, delvis skyddad av en lång L-formad pir.

Vid hård sydvästlig vind kan besvärande sjöhävning uppstå i hamnen.


Förtöjning:

Inga fasta gästplatser finns vid bryggorna.

Efter förfrågan kan ej utnyttjade, uthyrda platser tillfälligt nyttjas som gästplats.

Förtöjning vid Y-bom eller boj.
Hamntillsyn:

Sticksjö Båtklubb