Styrelse och funktionärer

STYRELSEN 2024

Ordförande

Simon Eklund

0702-51 25 30

Sekreterare

Mikael Lagerson

076-678 51 42

Kassör

Jan Ohlander

070-398 86 60

Ledamot

Henrik Holmlund

070-545 62 99

Ledamot

Erik Bergström

070-769 59 

Ledamot

Anton Gråberg

Suppleant

Markus Wiik

Suppleant

Markku Vainio

070-635 68 90

Revisor 1

Börje Lundell

070-274 98 35

Revisor 2

Jens Eriksson

Valberedning

Markus Wiik


Hamnkapten

Mikael Lagerson

076-678 51 72

IT-ansvarig / adm.

Jan Ohlander

070-398 86 60
Kontaktperson för hamnen samt fördelning av båtplatser