Vilka är vi ?

Sticksjö Båtklubb bildades 1988 av några båt och

sjöintresserade personer boende i Sticksjö.

Syftet med klubben är att ta till vara på båtägaren och 

sjöintresserades intressen och att hamnen ska bli den 

ovärderliga tillgång för Sticksjö som såväl båtägare som övriga kringboende önskar.


Hamnen ägs av Sticksjö Samfällighetsförening, men sköts helt och hållet av båtklubben.

Detta innebär att de båtplatser som finns, ska i första hand disponeras av de fastighetsägare som bor i Sticksjö och som har behov av båtplats.


De båtplatser som inte utnyttjas av Sticksjöbo, skall uthyras till klubbmedlem som önskar hyra båtplats.

Från starten 1988 har hamnen förändrats en hel del.

I början fick båtägarna själva ordna med sin båtförtöjning vid bryggorna. Det visade sig efter ett tag att vi var tvungna att sätta regler för hur förtöjningen ska vara då den var mycket bristfällig hos somliga. 

Båtklubben inköpte därmed nya bojar till alla båtplatser med ordentlig bottenförankring.

Det inköptes även några begagnade Y-bommar som vi lagade och placerade ut på några platser.

Vi har i dag 43 båtplatser och alla har tillgång till både el och vatten. Vi har även köp in ytterligare nya Y-bommar, som ersatt de gamla så i dag har nästan samtliga båtplatser Y-bom.


Det har skett en del förändringar i klubben sedan starten 1988.

Under 1990-2000 talet utvecklades klubban mer och mer.

Hamnen kunde ta emot allt större båtar (mest motorbåtar)

Båtlivet blomstrade och båtfolket stortrivdes tillsammans.

Det anordnades "Ruffhäxefest" och "Kaptensfest"

Det anordnades eskaderfärder till bl.a. till "Kvisslan" i östra Hjälmaren.


Nu har de flesta större båtarna försvunnit från hamnen pga. den besvärliga igenslamningen. Några båtägare har sålt sina båtar och några har flyttat till någon hamn med bättre djup.

Nu har vi endast båtar som inte är så djupgående.

Janne