Inseglingsmarkering till Sticksjö hamn.

Inseglingsrännan är markerad med gula babordsbojar.
Med babordsboj menas att bojarna ska passeras på styrbords sida vid färd mot hamnen.
Markeringsbojarna tas i land på hösten och läggs ut igen på våren med hjälp av GPS.

Båtklubben garanterar inte att markeringen är till 100% säker, så vi uppmanar till stor försiktighet.